søndag den 18. marts 2018

Forbrugeroplysning

I kronik i Jyllands-Posten 16. marts skriver psykolog Frej Prahl blandt meget andet, som flere gange er afvist på denne blog:


Forskningen viser, at et faderafsavn er den største enkeltstående årsag til, at drenge og piger scorer markant ringere på minimum 30 forskellige kategorier. Blandt andet er de mindre tilbøjelige til at udvise empati, de er mindre sociale, ligesom de er markant mindre motiverede til at engagere sig i uddannelse end gennemsnittet. På den anden side er de mere tilbøjelige til at blive deprimerede, udadreagerende og bruge rusmidler.


Dette må siges at være en ny oplysning. Hvor i alverden har Prahl det fra? 

Såmænd fra The Boy Crisis af Warren Farrell og ingen ringere end John Gray, som du husker fra Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus.

Warren Farrel er en af USA's mest aktive fædre-/ manderetsaktivister og gav også sit input i den her meget omtalte film, the Red Pill, som du kan læse om i det politianmeldte indlæg, Red Pill: Den ultimative film om mandebevægelsen rammes af ... censur.

Og hvem er Frej Prahl?  Han er såmænd parterapeut hos Center for Familieudvikling, som læsere af Mediernes Møgkællinger (s. 99-101) vil huske som mæglings-NGO'en, der har fået betydelige millionbeløb fra satspuljerne. Det drejer sig derfor om en psykolog, hvis vision er i sync med en NGO, der synger med på statens visioner, primært om far.

Som kronikken vrimler også bogen med uunderbyggede og direkte usande påstande som fx:  


Boys are growing up with less-involved fathers and are more likely to drop out of school, drink, do drugs, become delinquent, and end up in prison.

En besynderlig påstand, eftersom mænd nu, dikteret af de politiske vinde, i højere og højere grad involverer sig med deres børn. I 1999 ønskede 56% af fædre ikke kontakt med deres børn, i 2003 var tallet faldet til 42% og er efter al sandsynlighed faldet yderligere.  

Men at faderafsavn skulle være blandt de væsentligste grunde til at børn scorer markant værre på en lang række parametre, udnytter Jylllands-Posten –– og Foreningen Far, naturligvis –– med det samme.


 
Jyllands-Posten formidler altså en påstand fra et debatindlæg, som om det var et faktum. Er det det? 

Det mener Foreningen Far:


Mænd i den vesterlandske verden har det problematisk på flere fronter. Det er der al mulig grund til at interessere sig for. På en forsvarlig måde.

mandag den 12. marts 2018

Dom i retssag mod TV2

Medieansvarsloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 10 umuliggør til sammen funktionelt, at medier kan stilles til ansvar for deres dækning, også når denne har en bagvaskende karakter –– medmindre der findes en sagsøger med stamina nok til at tage sagen til menneskerettighedsdomstolen, som tilfældet var med DR's påklagede dækning af Rigshospitalet. Det tog ni år.


Det er denne blogs konklusion på dommen i den retssag, som advokat Pia Deleuran anlagde mod udvalgte journalister fra TV2. Og tabte. 

Til Mediawatch forklarer advokat Pia Deleuran d. 22.12.2017, hvorfor hun har anlagt sag om bagvaskelse/æreskrænkelse mod TV2:


"Jeg bliver hængt ud i 19 Nyhederne, som mange ser, i en topnyhed som en kriminel og uvederhæftig advokat. Da jeg ikke er sådan en advokat, må jeg reagere. Det er alvorligt, hvis den juridiske profession sættes i miskredit," siger Pia Deleuran.

"Jeg har ikke i mine 25 årige karriere fået bøder eller advarsler fra Advokatnævnet - tværtimod har jeg fået en hæder fra Advokatsamfundet. Jeg må melde hus forbi. Den kildekritik et public service-medie som TV 2 er forpligtet til at udføre er stort set fraværende. De har sat sig i en position som en mediedomstol. Den rette vej var at gå til advokatnævnet, hvis der var problemer.”


Yderligere baggrund her:

TV2's journalister i retten for bagvaskelse af advokat Pia Deleuran: om udbredelse af sladder via public service-medier.

I Mediernes møgkællinger side 105ff  gennemgås sagen i nogen detalje. 
Af dombogen fremgår, at de udvidede ytringsprivilegier i EMRK 10 kan fortolkes på en sådan måde, at de fremsatte bagvaskende påstande skal opfattes som “vurderinger”:
Det fremgår yderligere, at dommeren ikke har forstået, at sagens omdrejningspunkt ikke vedrører “kritisk omtale” eller “vurderinger af faktiske forhold,” men tværtimod om påstande, der ikke kan findes belæg for.
Det forekommer som en absolut nødvendighed for sagsøger i en sådan sag ikke at forhåndsantage en sådan viden hos en dommer. Det er endvidere forståeligt, at en sagsøger kan tabe fokus i en sådan sag, der jo ikke gælder TV2's nyhedsformidling som sådan, men udelukkende den intersektion, hvor faktoider formidles som sandheden, og bagvaskelsen/æreskrænkelsen mod sagsøger sker. 

Sluttelig er det øjensynlig nødvendigt at understrege og fastholde, at ånden i EMRK 10 angår beskyttelse og videreformidling af faktiske forhold, hvad der også gælder for pressens vagthundefunktion. 

På intet tidspunkt, hverken i Pressenævnets behandling eller i denne retssag, er der blevet taget stilling til sandhedsværdien i den bærende påstand:

 


tirsdag den 6. marts 2018

Folks vrede over Coop i BT. Foreningen Far ryster på hovedet.

Coop har mødt massiv kritik efter donationen af en palle legetøj til Foreningen far, skriver BT i dag. Det har vi bemærket. 

Foreningens medlemmer, mænd som kvinder, ryster (fuldstændig) på hovedet. Det er vi vant til:

 
 


 

   

Coop tager kritikken til sig, men vælger ikke at trække donationen tilbage. Det ville da også være besværligt, men ud af foreningskontoret skal det altså, fordi der ikke er plads, forlyder det.


Se også:
Den dag Coop blev belært

Faktoid ligestillingsredegørelse

I behøver slet ikke rende rundt og tale om FAKE FACTS, for vi har et ganske glimrende dansk ord for fænomenet:  


faktoid

Et faktoid er bl.a. en løgn, der er blevet gentaget så mange gange, at den fremstår som sandheden. Børns behov for begge forældre er et eksempel på et faktoid. Andre faktoider inkluderer:

• mødre lyver og fremsætter falske anklager
• krisecentrene modtager rask væk kvinder, der aldrig har været i nærheden af en flad, og selvfølgelig også:
• kvinder er mere voldelige end mænd/kvinder og mænd slår hinanden lige meget.

Dette sidste faktoid er et barn af politisk forskning og af mediernes glade videreformidling af samme. Som du vil se, er faktoider et meget levedygtigt fænomen. Derfor er ingen overraskede over at se et sådant gentaget i Ligestillingsministeriets nye Ligestillingsredegørelse:

 

Så lad være med at tro, at regeringen eller statens ord er stentavler fra Sinaibjerget, men væn dig til, at der regelmæssigt udgår faktoider herfra.

Der er mange, der i tidens løb har lavet god satire på vores blåøjethed. Du husker vel historien om chokolade, der slanker? En historie, der blev udbredt netop for at vise selv samme blåøjethed. Måske stiftede du oven i købet kendskab med den konceptuelle penis, der narrede alle inklusiv et akademisk betalingstidskrift: “Penis er ikke en kropsdel, men en social konstruktion.”

Du kan finde masser af andre eksempler på faktoider på denne blog. Faktisk handler den blog ikke om andet end  faktoider og wanna-be-faktoider.

Mødre voldtager er et godt eksempel på et wanna-be-faktoid, en myte, der uden held forsøges udbredt. 

mandag den 5. marts 2018

Den dag Coop blev belært

Foreningen Far er på én gang dybt taknemmelig over for Coop, som har foræret noget af deres overskudslegetøj til foreningen, og rådvild. Hvad skal de stille op med det, spørger man på foreningens side medlemmerne? Et af de bedre forslag vedrører videresendelse af legetøjet til danske fængsler.

Fra mange sider spørges nu, hvorfra Coop har fået den vanvittige idé, at der findes børn hos Foreningen Far? Der er jo tværtimod tale om en forening, der er baseret på, at børnene (fejlagtigt) er hos mor, og hele foreningsgrundlaget synes at være, at børnene skal flyttes fra mor til far. 

Skal der partout lægges et kønsperspektiv ind over denne donation –– og det skal der jo på denne angivelig ekstremfeministiske blog –– så er det relevant at nævne ny forskning fra London School of Economics og Københavns Universitet, Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark.

Denne viser, at løngabet mellem mænd og kvinder i meget høj grad skyldes børn.

Her tales der om børnebyrden (child penalty), der uanset om kvinder er gift eller skilt, gør, at de efter barnets fødsel, sakker 20% bagud i forhold til mænd og bevarer denne position. Mænd berøres ikke økonomisk af børnefødsler:  Måske der kan blive plads til dette lille aber dabei i et appendiks til Lohses underholdende ligestillingskatalog, som man erfarer, at Ligestillingsministeriet af indlysende grunde ignorerer. (Dette burde, ifølge Lohse føre til fyring af minister og embedsfolk. Derom senere.)

Coop har med andre ord gjort grundigt i nælderne, hvad koncernen da også er blevet lige så grundigt informeret om:   


 

søndag den 4. marts 2018

Kriminelle og pædofile fædres to bedste venner: menneskerettighedskonventionens artikel 8 og moderne børnepsykologi

Kriminelle fædre er det nye sort. Hvert 3. barn opsøger dem i fængslet, der laves dokumentarer om dem, de skriver bøger om sig selv, og nye kærester står i kø. Ofte kan de imødese en lukrativ fremtid som foredragsholdere efter overstået soning eller før: Jønke, the badass biker, har i årevis holdt foredrag for unge, mens han sad fængslet. Diskussioner om hans status som rollemodel har ikke sat prop i den virksomhed.

Nu diskuteres det igen, om kriminalitet nødvendigvis skal stigmatisere kriminelle i adgangen til deres børn. Men det kommer altså an på, hvilken kriminalitet vi taler om, mener børne- og socialminister Mai Mercado.

Til Ritzau udtalte Mercado først i februar for, at forældre skal miste retten til delt forældremyndighed, hvis de har begået alvorlig kriminalitet. Den alvorlige kriminalitet eksemplificerer hun med pædofili, drab og drabsforsøg. Mercado glemte Münchhausen by proxy, men det er anden sag.

I Politiken argumenterer Jesper Krabbe, indsat på  4. år i Statsfængslel Møgelkær, medio februar, at ministerens forslag er et udtryk for populisme, følelsesbåren og uevidentielt. Han taler på vegne af sine medindsatte, som man derfor må gå ud fra er pædofile eller drabsmænd. De skal ikke stigmatiseres, siger han.

Det er imidlertid betydelig evidens for, at fængsler er karakterforstyrrelsernes holdeplads: Denne undersøgelse fandt, at 50-80% af fængselspopulationen lever op til de diagnostiske kriterier for borderline, 15-30% for psykopati. Hertil kommer en rodekasse fyldt med diverse, OCD og ADHD. Derom senere. Det drejer sig mao ikke om den isolerede dom for den isolerede handling.

Mai Mercado vil, trods befolkningens opbakning, komme i modvind med sit forslag, for Menneskerettighedskonventionens artikel 8  er pivåben for absurd fortolkning. Artikel 8 vedrører retten til respekt for privatliv og familieliv. Det var selv samme artikel, der umuliggjorde udvisningen af seriekriminelle Levakovic

Gimi 'The Boss' Levakovic er bl.a. dømt for at have banket sin tidl. kone i jorden med en donkraft og i det raseri, “han er så berygtet for ikke at kunne styre” i fuld fart og med fuldt overlæg at have kørt hende ned. Han har fuld forældremyndighed over sine børn, fordi moderen i skræk for Levakovic udeblev fra retsmøderne i forældremyndighedssagen. Trods sine i alt 28 domme er Levakovic, der aldrig har haft et arbejde, en god far iflg. flere faglige udtalelser. Eller som hans forsvarsadvokat og gode ven, advokat Laue Traberg Smidt, udtrykte det: “Den bedste forældre”. Det illustreres da også tydeligt i hans ældste søns meritter. Santino Levakovic er i dag 24 år, men har stort set været i fængsel hele tiden, siden han fyldte 18 år bl.a. for grov vold, tricktyveri og indbrud. Og datteren? Tjek selv.

Som altid var Red Barnets Kuno Sørensen på pletten og underbyggede i Jyllands-Posten artikel 8 med moderne børnepsykologi.  Det var også artikel 8, der var udslaggivende for en dom ved appelretten i England i 2013, hvor tre dommere gav fire pædofile mænd ret i, at det ville være et brud på retten til familieliv at afholde dem fra at se deres børn og surfe på nettet. 

Det blev stadfæstet, at pædofile herefter skulle have ret til uovervåget samvær med deres børn. 

Et medlem af parlamentet, Philip Davies, udtalte efter dommen: 

“Dette er meget bekymrende. Det, der optager mig, er, at det strafferetslige system altid synes at give rettighederne til de kriminelle på bekostning af offentligheden og ofret. Der er derfor risiko for i fremtiden at se frygtelige forbrydelser, der helt kunne være undgået. Det forekommer mig utilgiveligt.” 


Recidivprocenten på fx dømte sexforbrydere giver Davies ret:

60% af dømte sexforbrydere begår nye sexforbrydelser, selvom de befinder sig i et overvåget miljø, ifølge HRF, HealthResearchfunding. Et Harvard Mental Health letter viser, at recidivprocenter blandt tidligere dømte pædofile ligger på mellem 10 og 50. En forløbsundersøgelse fandt, at en fjerdedel af heteroseksuelle pædofile, og at halvdelen af homo- og biseksuelle seksuelle pædofile genforbrød sig mod børn efter afsonet straf. 


Apropos artikel 8 var undertitlen på the Harvard Mental Health letter: “Der findes ingen kur, så fokus må ligge på beskyttelsen af børnene.” 

Men det gør fokus aldrig. Fokus ligger –– som mange gange fastslået på denne blog –– på fars ret til familieliv på bekostning af børnenes sikkerhed. 

Artikel 8 burde i disse tilfælde kunne sparkes helt af banen  af Børnekonventionens artikel 3 om sikring af barnets interesser, af artikel 6 om overlevelse og udvikling, af artikel 19 om statens pligt til beskyttelse mod mishandling og af artikel 36 om beskyttelse mod udnyttelse. Men måske havde dommerne ved appelretten i 2013 ikke lige Børnekonventionen ved hånden? Eller også er beskyttelse af børn ikke nær så vigtigt som fars rettigheder.

Måske kendte dommerne heller ikke til begrebet social arv og til det faktum, at 1/3 af de børn, der vokser op med seksuelt misbrug, selv bliver seksuelle misbrugere og dermed vedligeholder en giftig cyklus. 

Den indsatte Politiken-debattør, Jesper Krabbe, ønsker sig det rationelle og det empiribaserede. Herligt! Derfor er det IGEN blevet betimeligt at efterspørge evidensen for den forbenede myte om, at et barn har behov for begge forældre –– uanset, hvad disse har at byde på. Hvor i den psykologiske litteratur kan der findes belæg for denne påstand? Det kan ingen, heller ikke den her anonyme, men meget brugte børnepsykolog, svare på:
At kende sine forældre, som bl.a. adopterede børn ofte ønsker, er –– nota bene –– ikke det samme som at skulle tvinges til samvær med dem. 

Så ud over artikel 8, som jeg forudser flere problemer med i fremtiden, bliver selv samme problem så meget desto større af den persisterende myte om børns behov for begge forældre.

Spørgsmålet presser sig på: Findes den uegnede far overhovedet i dag?

torsdag den 1. marts 2018

Anahita Malakians valg og de små feministfingre, der skulle skamme sig

Ind fra højre er pludselig suset endnu en kvinde, der elsker for meget og ved for lidt, nemlig venstrekandidaten Anahita Malakians, der tilsyneladende lige stod og manglede noget, der –– i alt for god tid –– kunne profilere hende til den kommende valgkamp. 

Malakians valgte:

... til trods for, at hverken mor eller far har nogen rettigheder. De er nemlig alle sammen overdraget til barnet iflg. FN's Børnekonvention. 

Protip: Læs den!

Hvilke rettigheder er det, far ikke skulle have, som mor har? Foreningen Far har hævdet det samme i årevis, hele vejen til Ombudsmanden og Ligebehandlingsnævnet og Socialministeriet, gang på gang på gang og helt uden held –– sagt bare for at give Malakins smag for varerne i butikken her.

Den “blå perle”, som Malakins kaldte sig selv under KV17, hvor hun fik 1,1% af stemmerne, er fløjet fuldstændig uvidende, dog helhjertet, ind i et komplekst minefelt, hvor hun sætter sig i spidsen for en kampagne, der vil gøre op med en diskrimination af far, der ikke findes, og med et system, der ikke fungerer. Dette sidste er bemærkelsesværdigt, eftersom hendes eget parti, Venstre, sammen med den øvrige regering længe har været dybt engageret i at udtænke et system, der fungerer. 

Det virker ikke, som om Malakians overhovedet har registreret de bestræbelser.

I kampagnen til fordel for fædre har Malakians allieret sig med eks-Bandidos præsidenten, Martin Celosse-Andersen, der har flere behandlingsdomme og diagnoser bag sig og har hærget Foreningen Fars og siden egne sider med videoer og fremstillinger, der indeholder samtlige fædrerettighedsbevægelsens trætte arsenal af mange gange empirisk tilbageviste beskyldninger. Ifølge forlydender er der indledt et samarbejde med ham her, så det er bestemt en god idé at købe stort ind af popcorn.

Martin Celosse-Andersen lever på alle parametre indtil videre op til definitionen af den “flæbende far”:

Han vil gerne ses
Han fortæller alle om sine lidelser
Han er dygtig til det –– alle tror ham
Han får mediebevågenhed mv. 

Vil han mon følge skabelonen til sidste side og ende med at blive demaskeret som en løgner –– som alle de andre:

Jasmin 
"Martin V" 
Jesper Simonsen
Morderen J.J. 
Jan Nielsen 
Hasse Jensen & Martin 1

Christian Nørgaard  
Christian Hornhof 
for at slet ikke at nævne Henrik Kollerups mangeårige brug af medierne til at udbrede falske historier om sin ekskone. 

Her ventes nu tålmodigt på Martin Celosse-Andersens kones historie.

Stikker man fx af med sin gravide mave og får en “hemmelig fødsel i Jylland” uden grund? Nej. Celosse-Andersens historie er mineret med røde advarselslamper, som Malakians er ude af stand til at afkode.
Hvis Anahita Malakians kendte til området, ud over at være blevet belemret med hundredevis af hjertegribende skrivelser fra fædre, som hun uden videre tager for gode varer ...
... ville hun vide, at man skal høre den anden historie eller endu bedre: læse sig gennem de til sagerne hørende rullekufferter fulde af sagsmapper for overhovedet at kunne begynde at begribe dette felt. 

Men Malakians skal da endelige fortsætte, indtil en eller flere af sagerne eksploderer i hovedet på hende og ødelægger hendes politiske karriere. 

Hør her, Malakians: 

Begynd at lytte til de mødre, der skriver på din side, i stedet for at slette og blokere alle, der ikke synes, du er fantastisk. At du vælger indimellem at bede debattører på din side om fx at lukke deres brækmund ...
... er måske heller ikke helt smart. I hvert fald slår hverken din debatstil eller dit ordvalg den almindelige læser som noget, der typisk karakteriserer den professionelle politiker.


 

Og her er et sidste godt råd: Læg din fædrekærlighed og dit stærkt populære mishag over for kvinder meget tættere på en eventuel valgkamp, og scor fortjenesten direkte, som Socialdemokraternes kandidat til borgerrepræsentation i København Simon Simonsen gjorde.


Selv tak. Det var så lidt.

onsdag den 28. februar 2018

Nedturen fortsætter, men skaden er sket ...

Nu tager selv opdragsgiver til Undersøgelse af indbyrdes vold afstand til den forskning, de selv har initieret. “Generaliseringen om at ’kvinder er mest voldelige’, som rapporten også har medvirket til, er misvisende og problematisk,” skriver Dialog mod Vold  i dag og påpeger –– som også jeg påpegede i Politiken i januar  ––  det opsigtsvækkende faktum, at 90% af deres egne klienter er mænd.  

Dialog mod vold henviser også til artikler, der meget længe har været denne blogs læsere bekendt, nemlig Karin Helweg-Larsens Vold i nære relationer og Michael Kimmels ‘Gender Symmetry’ in Domestic violence. 

Bedre sent end aldrig. Men det er jo også tungt læsestof.

I øvrigt er det længe siden, at Dialog mod vold fjernede deres signatur fra forsiden af Undersøgelse af indbyrdes vold. Først så den sådan ud:Men kort efter opstod der en stor, hvid plamage ved siden af SDU og Videncenter for Psykotraumatologi:

Det kan der selvfølgelig være mange grunde til. 

Lige meget –– skaden er sket: Medierne har udbredt budskabet, og Mandecentret inviterer nu til gratis seminar med udgangspunkt i rapporten og med medforfatter Dokkedahl som deltager. Mandecentret fastholder, ubegribeligt, at “empirien” i Undersøgelse af indbyrdes vold holder.

I mellemtiden vil vi meget gerne høre, hvad Anonyme Anders' ekskone har at sige til hans helt, helt utroværdige historie om at få så mange tæsk, at kroppen gav op. Men “af hensyn til hans anonymitet” har TV2 ikke kontaktet denne ekskone. 

Næ, for så kunne det være, at man fik en anderledes besværlig historie, der ikke passede ind i fortællingen.  Indtil videre har det i hvert fald vist sig, at når det var muligt at tjekke disse ensidige historier, var de simpelthen usande. 

Som fx i TV2's scoop om Jasmin og Mandecentret.

lørdag den 24. februar 2018

Detektor om “Undersøgelse af indbyrdes vold"

Detektor havde fået et pænt antal opfordringer til at tage Ask Elklits Undersøgelse af indbyrdes vold under behandling og gjorde det ganske grundigt, dog uden at fremføre ny kritik af den del, der gav anledning til de store avisoverskrifter.

Den pågældende udgave af detektor kan ses her, og indslaget begynder 15.07.

De her fremkomne oplysninger om de 14-åriges voldsfrekvens, som ellers er faldet uden for denne blogs interesseområde, fik hårde ord med på vejen, da det fremkom, at der ikke forelå en færdig undersøgelse, som Detektors folk kunne kigge på. Herudover kom det frem, at undersøgelsen ikke var repræsentativ, fordi så mange syvendeklasser havde sagt nej til at medvirke, og undersøgelsesgrundlaget derfor ikke var tilstrækkeligt til at udsige noget om andre end de adspurgte. 

Mest opsigtsvækkende var nu nok, at ministeriet ikke havde haft mulighed for at læse og godkende rapporten, før SDU-professoren gik i medierne med det.  

Det må være frygtelig pinligt for alle involverede, ikke mindst for Karen Ellemann, som offentligt har måttet aflire og undre sig over ikke-valide pointer fra rapporten.

onsdag den 21. februar 2018

Voldsobservatoriet sænker kisten indeholdende Ask Elklits undersøgelse helt ned i graven

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. 

Det nationale Voldsobservatorium er et forum af forskere og praktikere, der alle  arbejder med kønsrelateret vold. Observatoriet har på sit møde den 6. februar behandlet rapporten om gensidig vold og den på mødet nedsatte gruppe af voldsforskere udtaler følgende:
Nej, kvinder er ikke mere voldelige end mænd 

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet for ligestillingsminister Karen Elllemann, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Rapportens påstande er også begyndt at dukke op i den offentlige debat og i behandler- og uddannelseskredse. 

Der er ingen danske undersøgelser, der viser, at kvinder i parforhold udøver mere vold end mænd. De nyeste danske tal  (Statens Institut for Folkesundhed, 2012) viser, at langt flere kvinder end mænd angiver at være udsat for partnervold.  

  • 3 gange så mange kvinder som mænd i alderen 16-74 år angiver at have været udsat for fysisk vold fra nuværende eller tidligere partner
  • 6 gange så mange kvinder som mænd kontakter årligt en skadestue pga. udsættelse for vold fra en partner
  • 928 kvinder mod 146 mænd politianmeldte vold fra person med samme bolig i perioden 2008-2009 

Rapporten om gensidig vold bygger i høj grad  på ældre amerikanske undersøgelser af, hvordan vold indgår i parforholdskonflikter. Mange af disse undersøgelser omfatter ikke-repræsentative grupper (studerende, folk der melder sig på nettet). Samtidig benyttes en skala for måling af vold, der eksempelvis ikke medtager seksuel vold eller vold fra ekspartnere. Det betyder, at rapportens konklusioner ikke kan generaliseres, sådan som det er sket i de danske medier. 

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder. Der er ingen uenighed blandt voldsforskere - inklusive rapportens forfattere – om, at det primært er kvinder, der udsættes for den grove vold af mænd, når vi taler partnervold. Når køn er et element i voldsproblematikken, bør køn selvfølgelig indgå som aktiv komponent i både forskning og målrettede indsatser for at mindske vold i parforhold.  

På arbejdsgruppens vegne
Arushma Imran Naqash, læge
Bo Wagner Sørensen, forsker, phd
Bodil Maria Petersen, lektor emerita
Eva Bertelsen, forsker/ekstern lektor
Inge Henningsen, statistiker
Karin Helweg-Larsen, speciallæge 

Voldsobservatoriets udtalelse ligger her. Samme indlæg trykt i Politiken ligger her.

Den kommende uge vil vise, om denne –– og tidligere –– kritik er noget medierne vil tage op, eller om en enkelt sønderkritiseret rapport vil få lov fremover at tegne den offentlige bevidsthed om vold mod kvinder –– fordi det var den, medierne valgte at udbrede?

mandag den 5. februar 2018

Mere kritik til “Undersøgelse af indbyrdes vold"

I dagens Information har man spurgt tidligere seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, Karin Helweg-Larsen, om rapportens lødighed. Helweg finder rapportens konklusioner postulerede og referencerne til udenlandsk forskning useriøse

Hele Helweg-Larsens kritik kan læses her.  

Karen Helweg-Larsens voldsundersøgelser har ofte været citeret her på bloggen, navnlig:

Vold mod mænd i Danmark, 2007.
Mænds vold mod kvinder, 2008.
Partnervold mod mænd i Danmark, 2013

Også Kvinfo er på banen med kritik, Uklar rapport om tabubelagt område afføder nye myter
 
Overskrifterne (Kvinder er mere voldelige end mænd) er  ikke rigtige, hedder det her. “Både rapporten selv og dækningen af den har alvorlige problemer.”

torsdag den 1. februar 2018

Er der nogen derude, der vil i dialog om vold?

Ja, jeg er lige her. Jeg vil supergerne i dialog om de mange faktoider, der er i omløb i og omkring rapporten, Undersøgelse af indbyrdes vold. Det vil forkvinde for Dansk Kvindesamfund, Lise Holmfjord også, at dømme efter dennes kommentar i Berlingske i dag. 

Men vil professor Ask Elklit i dialog? Vist ikke, hvis det indebærer kritik. Elklit er her snarere i liga med Foreningen Far, hvor man også altid gerne modtager kritik, hvis den er positiv og “moderne”. 

Jeg indrømmer, at det her er en kende perfidt, men det er velkendt, at Ask Elklit er gammel Foreningen Far-mand. Det er lang tid siden, og det skal ikke ligge ham til last. Alligevel er det lidt sjovt med en “peer-reviewed” artikel i Foreningen Fars medlemsblad anno 1989, og man spørger sig selv, hvem der sad på lige dét editorial board.Artiklen er hverken at finde på Rex, Forskningsbiblioteket, Google Scholar eller på forfatterens hjemmeside, men heldigvis har folkebibliotekerne en digital artikelservice, hvor artiklen kan bestilles med levering efterfølgende dag.

Ask Elklit har en imponerende publikationsliste om traumatologi og områder i omegnen, og det lader til, at det kun går galt, når Elklit træder ind på felter, der aktiverer hans bias og nødvendiggør afskrift fra Murray A. Straus, der er forskeren bag målemetoden, Conflict Tactics Scale.

Vi har herinde haft stor glæde af rapporten Med barnet som gidsel –– stalking om mødre, som også kommer fra Elklits hånd. Den fik ikke i nærheden af  den mediebevågenhed, som kom Undersøgelse af Indbyrdes vold til del, og årsagen kan man tænke længe over, hvis man da ikke har læst Mediernes møgkællinger.

Nå, jeg har travlt. Jeg skal ud og spørge alle krisecenterkvinderne, om mon ikke de har slået den anden halvdel af dyaden, før han slog dem. Hvis de nu tænker sig om?